شرح وظایفمديركل پدافند غيرعامل

انجام دفاع غيرعامل و فعال سازي ساختار پدافند غيرعامل در استان‌ و نهادينه ساري آن در سطح شهرها و بخش ها و دستگاه‌هاي اجرايي استان به منظور افزايش ايمني، پايداري و كاهش آسيب‌پذيري با بكارگيري ظرفيت‌هاي استاني در برابر تهديدات و اقدامات نظامي
اجراي سياست‌ها و راهبردهاي كلان شوراي پدافند غيرعامل در استان و شهرستانهاي تابعه
برآورد تهديدات و اقدامات دشمن، نقاط آسيب پذير ، هم افزايي ها و مخاطرات در سطح استان در حوزه پدافند غيرعامل
طبقه بندي و اولويت بندي مراكز و زيرساخت هاي استان
تاييد طرح‌هاي بررسي شده  پدافند غيرعامل پروژه‌هاي مهم استان بر اساس تقدم تعيين شده و ارائه پيشنهادات لازم
  تدوين برنامه اجرايي پدافند غيرعامل استان در حوزه‌هاي مختلف
كمك و پشتيباني از طرح‌هاي پدافند غيرعامل ملي در صورت نياز
تامين ارتباطات ضروري استان با تقدم برقراري ارتباط بين مديريت استان 


 رئيس گروه طرح و اجرا


تهيه طرح‌هاي پدافند غيرعامل و اجرا و نظارت بر آن در مراكز و زيرساختهاي استان
بررسي طرح‌هاي پدافند غيرعامل پروژه‌هاي مهم استان بر اساس تقدم تعيين شده
تهيه و تدوين طرح‌هاي پدافند غيرعامل استان و دستگاه‌هاي اجرايي
طرح ريزي، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل مصوب استاني
پيگيري تامين و تخصيص اعتبارات استاني و ساير پشتيباني‌هاي مورد نياز
هماهنگي با سازمان پدافند غيرعامل كشور در اجرا و نظارت بر طرح‌هاي استان
برآورد اعتبار مورد نياز طرح‌هاي پدافند غيرعامل استان و ارائه براي تصويب
تشكيل جلسات پدافند غيرعامل استاني و پيگيري مصوبات
تلفيق طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشنهادي كارگروه‌هاي تخصصي استان
امكان سنجي اجرايي طرح‌ها و برنامه‌هاي پدافند غيرعامل استان
تنظيم برنامه ساليانه پدافند غيرعامل استان
پيش‌بيني اعتبار ساليانه براي طرح‌هاي پدافند غيرعامل استان
بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي دستگاه‌ها براي طرح در شوراي پدافند غيرعامل استان
تنظيم دستور جلسه و اولويت بندي موضوعات براي طرح در جلسه شوراي پدافند غيرعامل استان
ابلاغ و پيگيري مصوبات شوراي پدافند غيرعامل استان
پيگيري امور مهندسين مشاور پدافند غيرعامل استان
پيگيري امور مربوط به جذب و بكارگيري نيروهاي امريه
آموزش و فرهنگ سازي و نهادينه سازي موضوع پدافند غيرعامل در سطح استان و دستگاه‌هاي اجرايي 


كارشناس فناوري اطلاعات و امور سايبري


پايش تهديدات سايبري
شناسايي اهداف امنيت اطلاعات مرتبط با زيرساخت
شناسايي تهديدات مرتبط با زيرساختهاي مبتني بر فضاي سايبري با توجه به اهداف امنيتي
شناسايي آسيب پذيري هاي مرتبط با زيرساختهاي مبتني بر فضاي سايبري با توجه به اهداف و تهديدها
تحليل مخاطرات مرتبط با هر آسيب پذيري
شناسايي نيازمندي‌هاي امنيتي موردنياز در جهت مقابله با مخاطرات و ارائه گزارش به شورايپدافند غيرعامل استان
كسب آشنايي با آخرين رخدادهاي امنيتي فضاي سايبري در سطح استان 


كارشناس پدافند غيرعامل


جمع آوري و تنظيم گزارشات پدافند غيرعامل
بروز رساني و اطلاع رساني و بارگذاري اخبار مربوط به پدافند غيرعامل در زير سايت مربوطه
کدنویسی زبان های html و android و ...
پیگیری امور رابطین پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی استان
طراحی صفحات مجازی و انجام امور گرافیکی در حوزه پدافند غیرعامل 
 

رئيس گروه تهديدات تخصصي


تهيه ليست نقاط آسيب پذير استان در برابر تهديد و طبقه بندي آنها
شناسايي و طبقه بندي زير ساخت ها و مراكز و تاسيسات در سطح استان و شهرستانها
اولويت بندي مراكز مهم استان
تهيه برآورد تهديدات استان (تهديدات خارجي، تهديدات امنيتي و ...)
حفاظت و امنيت طرح‌هاي پدافند غير عامل استاني
برآورد، رصد و پايش تغييرات ،تحولات و رخدادها در زمينه تهديدات داخلي زيستي به منظور ايجاد آمادگي هاي لازم در سطح استان براي پاسخ به شرايط اضطراري و بحران‌هاي زيستي
استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بسيج براي مديريت و كنترل تهديدات


 كارشناس پدافند غيرعامل


پيگيري امور پدافند غيرعامل در شهرستانهاي تابعه استان
شركت در جلسات شوراهاي پدافند غيرعامل شهرستان
پيگيري مصوبات شوراي پدافند غيرعامل شهرستان


كارشناس رزمايش


برنامه‌ريزي جهت آمادگي دفاع غيرنظامي و پدافند غيرعامل در استان با برگزاري آموزش، تمرين و رزمايش‌هاي دوره‌اي
پايش آمادگي‌هاي دفاعي استان با آموزش ، تمرين و رزمايش دوره‌اي 


مسئول دفتر


پاسخ‌گويي به ارباب رجوع
انجام هماهنگي‌هاي لازم ميان مدير و كارشناسان زيرمجموعه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/15

اسلاید دوره آموزشی

تاب آوری چیست؟

مبحث 21

آموزش مجازی


دوره های آموزش تخصصی پدافند غیرعامل 
 

دو برابر شدن حملات باج افزاری به مراکز درمانی طی سه ماه

پروژه گاپ

پوسترهای پدافند غیرعامل

فرم خام گزارش نکوداشت هفته