ارتباط با ما

آدرس پست الکترونیکی:  padafandchb@gmail.com
شماره مستقیم مدیرکل پدافند غیرعامل:33341221-038
شماره تماس مستقیم : 33333001-038
شماره تماس استانداری : 33332424-038 و 33332800-038
شماره داخلی مدیرکل پدافند غیرعامل: 2018
شماره داخلی دفتر گروه طرح و اجرا : 2095
شماره داخلی دفتر گروه تهدیدات تخصصی : 2096

اسلاید دوره آموزشی

تاب آوری چیست؟

مبحث 21

فرم خام گزارش نکوداشت هفته