ارتباط با ما

آدرس پست الکترونیکی:  padafandchb@gmail.com
شماره مستقیم مدیرکل پدافند غیرعامل:31344400-038
شماره تماس دفتر پدافند: 31344401-038
شماره فاکس:31344405-038

شماره مستقیم دفتر گروه طرح و اجرا :22 الی31344420-038
شماره مستقیم دفتر گروه تهدیدات تخصصی : 31344410-038

اسلاید دوره آموزشی

تاب آوری چیست؟

مبحث 21

آموزش مجازی


دوره های آموزش تخصصی پدافند غیرعامل 
 

فرم خام گزارش نکوداشت هفته