آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

  • برابر ماده (1) اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور مورد تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و مصوب ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل کشور، یک سازمان (نهاد) حاکمیتی (لشکری وکشوری) می باشد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری همطراز با وزراء به لحاظ ساختاری (به مثابه یک نیرو) بوده و در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح و در چارچوب و در جهت تحقق تدابیر و منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط کشور اداره می گردد.
  • رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی نماینده قانونی سازمان بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با توشیح و با حکم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا منصوب می گردد.
  • محل استقرار سازمان در تهران و شعب اصلی آن در مراکز استان ها می باشد و برای انجام ماموریت های خود نسبت به تشکیل ساختارها و واحد های سازمانی مشابه و همطراز مورد نیاز در استان ها و دستگاه های اجرایی اقدام می نماید.
  • برابر ماده(6) اساسنامه سازمان، ماموریت آن شامل سیاست گذاری برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، نظارت و اجرای موضوع پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در چارچوب و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی و فرامین حضرت امام خامنه ای و قوانین موضوعی کشور از طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومی و تخصصی، آمادگی و ارتقاء مقاومت ملی، پایش تهدیدات، طبقه بندی و سطح بندی مراکز و حوزه ها، کاهش آسییب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح و پروژه های ملی ، استانی موضوع کشور ، تسهیل میدیریت بحران و تداوم کارکرد های ضروری کشور، صیانت و کمک به اداره مردم در راستای مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات می باشد.
  • برابر ماده (7) اساسنامه، ارکان سازمان شامل کمیته دائمی (شورای عالی)، رئیس سازمان و کمیته پداند غی عامل و دستگاه های اجرایی و استان های کشور می باشد.
  • براساس ماده (8) اساسنامه ، کمیته دائمی متشکل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان رئیس،رئیس سازمان پدافند غیرعامل به عنوان دبیر و وزرای (کشور، دفاع) و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رییس کمیسون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و یکی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل میشود و مصوبات آنها با ابلاغ دبیر کمیته دائمی در همه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد.
  • پدافند غیر عامل موضوعی کلان و فراگیر و مرتبط با عرصه های متنوع مالی، اقتصادی، تولیدی، صنعتی، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، رسانه ها، انرژی، امنیت غذایی، زیست، حمل و نقل، دفاعی و... می باشد.

اسلاید دوره آموزشی

تاب آوری چیست؟

مبحث 21

آموزش مجازی


دوره های آموزش تخصصی پدافند غیرعامل 
 

فرم خام گزارش نکوداشت هفته