کارگاه آموزشي فن آوري اطلاعات و دفاع سايبري

کارگاه آموزشي فن آوري اطلاعات و دفاع سايبري

کارگاه آموزشی فن آوری اطلاعات و دفاع سایبری

کد خبر: 30964 تاریخ انتشار: 1397/08/15 13:38:22
نمایش: 397
اخبار
کارگاه آموزشي فن آوري اطلاعات و دفاع سايبري در تاريخ 97/08/15 در محل خانه جوان استان برگزار گرديد. اين کارگاه آموزشي در راستاي توانمند سازي و افزايش سطح آگاهي دانش آموزان برگزار گرديد.
کارگاه آموزشي فن آوري اطلاعات و دفاع سايبري در تاريخ 97/08/15 در محل خانه جوان استان برگزار گرديد. اين کارگاه آموزشي در راستاي توانمند سازي و افزايش سطح آگاهي دانش آموزان برگزار گرديد.
در اين کارگاه مباحث مختلف سايبري از جمله فضاي سايبري، حملات سايبري، فضاي مجازي و آسيب هاي آن و ... تشريح و به سولات دانش آموزان پاسخ داده شد.

افزودن دیدگاه


اسلاید دوره آموزشی

تاب آوری چیست؟

مبحث 21

فرم خام گزارش نکوداشت هفته